Realizacja prac analitycznych, projektowych, wdrożeniowo-implementacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z harmonizacją zbiorów danych przestrzennych w temacie zagospodarowanie przestrzenne pn. Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych, została zakończona w grudniu 2014r.

 

W związku z tym, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Wykonawcą projektu - Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zaprasza na spotkanie podsumowujące ww. projekt, wszystkie gminy, które wzięły udział w projekcie pilotażowym. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego br. w Warszawie, w siedzibie MIiR przy ulicy Wspólnej 2/4.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE (MIiR) 

 

Program spotkania przewiduje podsumowanie prac w ramach projektu pilotażowego w gminach, dotyczącego harmonizacji danych przestrzennych w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne. Rezultaty projektu, w tym bazy danych przestrzennych z wynikami harmonizacji zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w przedsięwzięciu w celu włączenia ich do gminnych zasobów danych przestrzennych.

W razie pytań związanych ze spotkaniem prosimy o kontakt z przedstawicielami Wykonawcy projektu Centrum UNEP/GRID-Warszawa.